Årsmötet framflyttat på grund av sjukdom

Ärade medlemmar!

På grund av sjukdom inom styrelsen har vi valt att senarelägga årsmötet, och istället för att träffas nu på söndagen den 27 april, träffas vi istället vid ett senare tillfälle, dock innan den 27 maj. En ny kallelse kommer att gå ut till er inom kort !

För de som sett fram emot årsmötet har vi istället följande att erbjuda i form av samiska aktiviteter i Lycksele med omnejd under de kommande dagarna; i morgon lördag, den 26 april kommer en samisk performance om rätten till självidentifikation att genomföras på torget i Lycksele klockan 13.00, med samisk ungdom från Liksjuon Sámien Siäbrrie.

I maj kommer vi även att visa filmen ”Den Sista Generationen”, vi återkommer med mer information om just den visningen snart.

För de som tycker att Ubmeje är nära metropolen Liksjoe händer det mycket samiskt på Valborg, som även är invigningsdagen för Gijrra – Kulturhuvudstadsårets vårperiod.