LIKSSJUON SÁMIEN SIÄBRRIE ÅRSMÖTE 2014

Sijhtebe gaajhkh dovnesh bööredh mijjen jaepie-tjåanghkose Mamsell Lovisan Skuvlesne, daen suehpeden 9:n biejjien. Maehtieh mijjen buertigärjam lohkedh, jïs datne sijhth jïenebh daan tjåanghkoen bïjre lïeredh.

Vi vill härmed inbjuda alla medlemmar till vårt årsmöte den 9 maj i Mamsell Lovisas Skola. Se dagordningen för mer information.

DAGORDNING:

1. Årsmötet öppnas
2. Val av årsmötesfunktionärer
a. ordförande
b. sekreterare
c. 2 st. protokolljusterare, tillika rösträknare
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
9. Förslag på att lägga föreningen vilande
10. Verksamhetsplan
11. Val av styreledamöter och suppleanter
a. Föreningsordförande för 1 år
b. Styrelseledamot 1 st.
c. Suppleant 1 st.
12. Val av revisorer och revisorsersättare för (två) år
13. Val av valberedning samt ordförande för denna
14. Övriga ärenden
15. Årsmötet avslutas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s