Bli medlem i Liksjuon Sámien Siäbrrie

Lycksele Sameförening är en ideell organisation som verkar för den samiska kulturen i hela Lycksele och Ume Lappmark. Vi håller till på Gammplatsen i Lycksele, där vi uppfört ett antal kåtor enligt samiska traditioner, för att på så vis föra vidare Lyckseles åtminstone 5000-åriga samiska arv på den plats där Lycksele först grundades för att man skulle kunna börja driva in skatter från samer och omvända dem till kristendomen.

Alla kan bli medlemmar, även icke samer, men tanken är att föreningen främst skall verka för att stärka samer i Lycksele Lappmark.

Om du inte känner dig som same men stöder den samiska kulturen och mångfalden som finns i vårt avlånga land så kan du vara med som stödmedlem i Lycksele Sameförening.