Vänligen anmäl er till vårt årsmöte här!

Anmälningsformulär

BUERIE BÅETEME JAEPIE-TJÅANGHKOSE!
Välkommen på årsmöte!

Härmed inbjuder Liksjuon Sámien Siäbrrie (Lycksele Sameförening) våra medlemmar och andra intresserade till vårt årsmöte som i år kommer att hålla till på Maskinepoken på Gammplatsen, kl. 14.00 den 22/2 2015.
Vi börjar mötet med filmvisning, och vi kommer bland annat att få se Amanda Kernells prisbelönta kortfilm ”Stoerre Vaerie”. Därefter bjuds det på samisk mat, innan årsmötets formella del drar igång.
För att kunna garantera att alla besökare får mat under mötet ber vi er föranmäla er närvaro på föreningens hemsida www.lyckselesameforening.wordpress.com
Annons