Siebrien aahkah – Föreningens heders-aahkor

20150822_153625
Gunnel Rönér Douhan och Thea Viklund.

Vid Liksjuon Sámien Siäbrries årsmöte i maj bestämde sig Liksjuon Sámien Siäbrrie enhälligt för att man skulle utse tre äldre medlemmar till hedersmedlemmar, så kallade aahkor, med uppgift att fungera som traditionsbärare och stöd vid diskussioner om kulturarv. Dessa blev Ingrid Winka, Thea Viklund och Gunnel Rönér Douhan, tre kvinnor som alla har rötterna i vårt traditionella område och som är ovärderliga tillgångar för föreningen i både stora och små spörsmål. Valet att utse aahkor, eller elders, är en del i föreningens arbete med att stärka föreningens medlemmar inifrån, utifrån ett dekolonialt perspektiv där våra traditionella kunskaper respekteras och förs vidare mellan generationerna.

Föreningen bjöd in våra aahkor till ett första möte under Skogens Dag på Gammplatsen – tyvärr kunde Ingrid Winka inte närvara då hon befann sig till fjälls – där det bjöds på en mycket uppskattad smakföreställning med matkreatören Eva Gunnare från Jåhkåmåhkke.

Föreningens ordförande Anne Wuolab sade vid aahkornas första möte att ”vi som förening menar att det är viktigt och givande att lyssna till våra äldre, och att ta tillvara på deras kunskaper för våra kommande generationer. Vi är mycket glada över att ha våra aahkor att vända oss till när vi har frågor om vår kultur, och ser fram emot att få lära oss mer av dem i framtiden.”