Pressmeddelande med anledning av årets Kyrkomöte

Det är med glädje och tillförsikt som Liksjuon Sámien Siäbrrie mottar beskedet att den Svenska Kyrkan vid det senaste kyrkomötet valt att officiellt stödja en ratificering av ILO169.

Årets kyrkomötesbeslut är en välkommen och mycket positiv helomvändning sedan fjolårets beslut att ställa sig negativ till en ratificering av ILO169, vilket i sin tur ledde till att en enig styrelse i Liksjuon Sámien Siäbrrie beslutade att då tills vidare lägga eventuella samarbeten med den Svenska Kyrkan på is.

Johan Sandberg McGuinne, föreningens sekreterare, är positiv till kyrkomötets beslut, och tror att det beslut man tog ifjol i Liksjuon Sámien Siäbrrie skapat ringar på vattnet, och i sin tur kan ha påverkat Kyrkomötet i rätt riktning.

”Tisdagens kyrkomöte är historiskt, och visar att den Svenska Kyrkan förstått den kritik som framförts av oss samer, och att man på allvar vill arbeta mot försoning mellan kyrkan och den samiska befolkningen. Med tanke på kyrkans inflytande både socialt såväl som politiskt så blir beslutet en kraftfull signal till det övriga samhället, och framför allt staten, att ta samiska rättigheter på allvar. ILO169 är ett viktigt hjälpmedel i den samiska kampen för mänskliga rättigheter, och det gläder mig enormt att man inom den Svenska Kyrkan valt att nu ställa sig bakom detta – för samer såväl som andra urfolk – oerhört viktiga dokument.” 

I och med tisdagens beslut öppnar Liksjuon Sámien Siäbrrie härmed återigen dörrarna för eventuella samarbeten med kyrkan, och vi ser fram emot en framtid där ett stödjande av ILO169 från kyrkans håll följs åt av en stark vilja att verka för försoning mellan samer och den Svenska Kyrkan under kommande år.