Pressmeddelande, LSS årsmöte den 21 februari 2016, den internationella modersmålsdagen.

Vi firar det umesamiska språket!

I år, 2016, är det två år sedan det umesamiska språket blev godkänt som ett officiellt språk på den svenska sidan av Sápmi. Det vill vi i Likjsuon Sámienseäbrrie fira!

På grund av detta har vi i föreningen valt att använda den umesamiska ortografin på föreningens namn och vi kommer i framtiden att använda det umesamiska språket i vår typografiska profil, och i alla sammanhang där vi syns och hörs. Det umesamiska språket är en rikedom för kommunens invånare och vi är övertygade om att samefieringen av föreningens namn kommer att bli gott mottaget av samer och andra i Lycksele med omnejd.

Liksjuon Sámienseäbrrie verkar i en kommun som har valt att använda umesamiska skyltar, erbjuder umesamisk modersmålsundervisning och språkstöd. Detta är vi mycket glada för. Föreningen jobbar därför seriöst med att revitalisera språket med att stötta de som vill ta tillbaka sitt språk och lära sig det.

Sameföreningen har därför utarbetat en lista med några tips på vad för material som finns för den som vill lära sig ubmejensámien, det umesamiska språket.

Men, kanske är ändå det allra viktigaste att hälsa på varandra.

Búrest!

 

__________

 

Nummer 1. Sophia Rehnfjell har gjort en jättefin instagram-sida för folk som vill lära sig umesamiska. Den hittar man här, och den går att besöka online, lika väl som via Instagram-appen:

https://www.instagram.com/samasth_mujna/

Nummer 2. För alla som blir lite smått till sig av mastig, lingvistisk prosa så finns det ett absolut måste, och det är denna umesamiska grammatik.

https://www.duo.uio.no/…/45836/Masteroppgave_vonGertten.pdf…

Nummer 3. Det finns i nuläget en lärobok på umesamiska tillgänglig på nätet. Den är dock _inte_ skriven med den ortografi som Sametinget godkände för två år sedan, men i sammanhanget är det inget större problem, för det viktigaste är trots allt att folk börjar prata umesamiska, och tills en kan prata lite och det känns som att en även vill börja skriva, så är den här boken precis lika bra som någon annan:

http://raamesuenne.se/Saamien_giele_huolot_ValborgWiinka.pdf

Nummer 4. Såhkie har i samarbete med Memrise skapat en umesamisk kurs. Den hittar en här:

http://www.memrise.com/course/287504/umesamiska-ord-fraser/

Nummer 5. På facebook finns det en del umesamiska sidor. Mina favoriter är dessa:

  1. a) https://www.facebook.com/ubmeje
    b) https://www.facebook.com/groups/317440025572/?fref=ts

Nummer 6. På gott och ont så är ofta det första som skrivs på ett språk kyrkligt. Så också på umesamiska. Hela nya testamentet finns på umesamiska för den som gillar gammal frakturstil och överlever att stava sig igenom 1700-talets kyrksamiska ortografi.

http://digibook.ub.umu.se/rara/12445771.pdf

Nummer 7. Det finns två duktiga umesamiska artister som släppt album på sitt språk, det är Sara Ajnnak och Katarina Barruk. Deras skivor är perfekta som hjälpmedel för den som vill höra umesamiska, och inte bara läsa sig till språket. Bådas skivor kan höras via Spotify:

  1. a) https://open.spotify.com/artist/3aaWWlry6ZiMXZxHKSLfa6
    b) https://open.spotify.com/artist/1Gsh9KvXlYJYqUuu4q5z8l

Nummer 8. Henrik Barruk översatte i samband med Umeå2014 boken ”Hur Umeå blev Björkarnas Stad” till umesamiska. Mer om den hittar en här:

http://www.kanaanstiftelsen.se/?page_id=220

Buerie båeteme jaepie-tjåanghkose – Välkommen på årsmöte!

Buerie biejjie!

Liksjuon Sámienseäbrrie säjhta dijjeb mijjen jaepien-tjåanghkose bööredh. Goevten 21b, ts. 12.00-15.00, mijjieh edtjebe Maskinepoken-gåetesne gaavnesjidh, gusnie edtjebe mijjen båetijen biejvien bïjre soptsestidh, orre siebrie-ståvroeb veeljedh jah aktesne gaske-nasjovnen beapmoeh svarkelidh.

Lycksele Sameförening, Liksjuon Sámienseäbrrie, vill bjuda in dig på vårt årsmöte. Den 21 februari träffas vi på Maskinepoken, på Skogsmuseet, mellan 12.00-15.00, för att diskutera föreningens framtid, välja ny styrelse och äta internationell mat tillsammans.