Letter of Solidarity with the Unist’ot’en house of the Wet’suwet’en

LIKSJUON SÁMIEN SIÄBRRIE
att. Gammplatsen
921 32 Likssjuo
Sápmie
SWEDEN

Unist’ot’en Camp
Unceded Wet’suwet’en Territory
British Columbia, Canada

Liksjuon Sámiensiäbrrie stand in solidarity with our Indigenous sisters and brothers from the Unist’ot’en house of the Wet’suwet’en in their lawful resistance against colonial intrusions by the Canadian State and commercial interests on their unceded territories.

As Indigenous peoples, it is our duty to protect the Earth and care for her for our future generations, and thus we support the continued peaceful protests for environmental and human rights to land and water carried out by members of the Unist’ot’en and their allies.

We are appalled by the decision to send in militarised members of the RCMP to dismantle the camps, and urge the Canadian Government, and the Government of British Columbia to uphold internationally agreed upon and legally binding Indigenous rights, and we would like to stress that Indigenous law is the law of the land on unceded territories, and traditional title-holders have the full and undeniable right to refuse access to their lands to colonial and commercial intrusions.

We fully support the Unist’ot’en in their conviction that disregarding this ancient law in order to further expand fossil fuel production during a time of extreme climate crisis is totally unacceptable.

In solidarity,

Liksjuon Sámiensiäbrrie

Tack för ett gott 2018, nu blickar vi fram emot ett ännu bättre 2019

Under 2018 skedde ett stort antal både positiva och negativa saker i Likssjuo. Till de negativa händelserna hör givetvis den omfattande vandaliseringen av vårt sameviste, och de efterföljande rättegångarna, som ledde till att två ungdomar ur en större grupp med tonåringar dömdes för skadegörelse. Detta har givetvis haft en ekonomisk inverkan på föreningen, och vi arbetar nu med att samla in pengar för att kunna renovera vårt viste under sommaren 2019.

Men så hände det förstås positiva saker, också. Föreningen deltog i firandet i Staare genom nätverket Ektine, och arbetet med den kommande repatrieringen av samiska kvarlevor som stulits från Lycksele inleddes. Vi gav, som blivit något av en tradition, ut en ny bok, denna gång en diktbok på syd- och umesamiska, skriven av tonåringar från hela Västerbotten, och vi arrangerade vår första Samedans någonsin. Tillsammans med kommunen arrangerade vi ett hejdundrande nationaldagsfirande, och under sommaren hade vi anställda på vistet, som guidat på svenska, engelska, tyska och nordsamiska.

Vi har haft ett flertal konserter och teatrar i år, bland annat med artisterna Sara Ajnnak och Natalie Carrion. Vi har även haft slöjd- och språkträffar, deltagit i och arrangerat språkbad, och varit värd för en mycket uppskattad rotslöjdskurs. Slutligen har vår ungdomsgrupp kommit igång igen, och de har bland annat varit på filmläger i Gávstjávrrie, där de spelade in filmer på syd- och umesamiska.

2019 ser ut att bli ett spännande år. Som sagt är detta året då vi kommer att få vara med om ett återbördande av samiska kvarlevor till Lycksele.

FN:s generalförsamling har dessutom utlyst 2019 till det internationella urfolksspråksåret, och vi i Likssjuo kommer på olika sätt att delta i firandet, med konferenser, utställningar och liknande.

Passande nog sammanfaller firandet av världens urfolksspråk med ett antal språkrelaterade samiska jubileum, som alla har Lycksele-anknytning.

I år är det 400 år sedan den första boken gavs ut på samiska.

Den boken gavs ut av Nicolaus Andreæ, Pite Lappmarks förste kyrkoherde, och har ofta avfärdats som grammatiskt undermålig, men den är ändock viktig att lyfta, då det rör sig om en samisk ABC-bok som användes vid Skytteanska Skolan i Lycksele, och vi än idag jobbar med att lyfta läskunnigheten på samiska.

Det är också 280 år sedan den svenska kyrkan, med hjälp av Lyckseleprästen Pehr Fjellström som utsågs till kyrkoherde i Lycksele samma år, åtog sig att med offentliga medel bekosta all samisk bokutgivning i Sverige, vilket i sin tur ledde till att Lycksele kom att bli något av ett säte för samisk bokutgivning och produktion under många årtionden.

Slutligen så är det 275 år sedan man vid den andra samiska språkkonferensen i Sápmi, förlagd till Umeå, fastslog att det sydlapska skriftspråket – baserat på ume- och sydsamiska – skulle bli det rådande samiska kyrkospråket inom den svenska Lappmarken. Just denna form av samiska, som gav upphov till den första umesamiska ordboken (som blir 240 år nästa år) användes som ett gemensamt samiskt skriftspråk inom Sverige i mer än 160 år.

Med det sagt kan vi lova er att det kommer att hända mycket spännande i Lycksele under 2019 som lyfter de samiska språken som talats och i dag talas här.

Utnieh hijven jah saemesth amma abpe jaepieb! 
Ha det bra och använd all samiska du kan hela året!

Heelsegh vaajmoste

Liksjuon Sámiensiäbrrie

Återbegravning i Lycksele

1950 stals ett 30-tal samiska skallar från den gamla kyrkogården på Gammplatsen i Lycksele. I dagarna har ett arbete inför det återbördande i försoning som skall ske den 9 augusti 2019 påbörjats.

Vi vill med detta meddelande göra er medvetna om den försoningsprocess som kommer att pågå under året, och vill bjuda in deltagare från sameföreningar i vårt traditionella närområde till ett möte under den samiska veckan i Umeå, v. 10.

Det är viktigt att detta möte kommer till stånd och att det får bli en arena där förståelse, trygghet och empati är ledord. Vi vill att så många som möjligt av de samer som idag bor i eller har sina rötter inom gamla Åsele och Lycksele Lappmark, tillika Laisbyn, erbjuds möjlighet att delta i försoningsprocessen och därför är det av vikt att representanter från våra föreningar deltar i mötet.

Redan idag kan föreningarna med fördel samtala sinsemellan om hur de vill delta i och påverka detta arbete, då återbördandet i försoning som skall ske i höst kommer att bli vägledande för andra försoningsprocesser i framtiden.

Mer information kommer inom kort.

Buerie Orre Gïelejaepie! Gott Nytt Språkår!

FN:s generalförsamling har utlyst 2019 till det internationella urfolksspråksåret, och vi i Likssjuo kommer på olika sätt att delta i firandet, med konferenser, utställningar och liknande.

Passande nog sammanfaller firandet av världens urfolksspråk med ett antal språkrelaterade samiska jubileum.

I år är det 400 år sedan den första boken gavs ut på samiska.

Den boken gavs ut av Nicolaus Andreæ, Pite Lappmarks förste kyrkoherde, och har ofta avfärdats som grammatiskt undermålig, men den är ändock viktig att lyfta, då det rör sig om en samisk ABC-bok, och vi än idag jobbar med att lyfta läskunnigheten på samiska.

Det är också 280 år sedan den svenska kyrkan, med hjälp av Lyckseleprästen Pehr Fjellström som utsågs till kyrkoherde i Lycksele samma år, åtog sig att med offentliga medel bekosta all samisk bokutgivning, vilket i sin tur ledde till att Lycksele kom att bli något av ett säte för samisk bokutgivning och produktion under många årtionden.

Slutligen så är det 275 år sedan man vid den andra samiska språkkonferensen i Sápmi, förlagd till Umeå, fastslog att det sydlapska skriftspråket – baserat på ume- och sydsamiska – skulle bli det rådande samiska kyrkospråket inom den svenska Lappmarken. Just denna form av samiska, som gav upphov till den första umesamiska ordboken (som blir 240 år nästa år) användes som ett gemensamt samiskt skriftspråk inom Sverige i mer än 160 år.

Med det sagt kan vi lova er att det kommer att hända mycket spännande i Lycksele under 2019 som lyfter de samiska språken som talats och i dag talas här.

Utnieh hijven jah saemesth amma abpe jaepieb!
Ha det bra och använd all samiska du kan hela året!