Återbegravning av samiska kvarlevor i Tärnaby

I dagarna har Lïkssjuon Sámiensiäbrrie fått en inbjudan från Vadtejen Saemiej Sïjte, ställd till berörda samer, till ett inledande informations- och planeringsmöte för en återbegravning av samiska kvarlevor från Vila Kapell, vid Vilasundet i Ume Älv, Tärna Församling.

I sitt brev skriver Vadtejen Saemiej Sïjte att i samband med överdämningen av Vila Kapells ursprungliga plats har

man tidigare trott att allt skelettmaterial fördes till Gamla Kyrknäset, men det har nu länge efteråt visat sig, att i samband med transporten och återbegravningen efter undersökningen av gravplatsen, så har sex underkäkar med tänder samt nio delar av under-och överkäkar kvartagits, och dessa har på, för oss okänt vis, så småningom hamnat på Tandläkarhögskolan i Umeå för analys och blivit kvar där.

Efter att kontakt tagits med Vadtejen Saemiej Sïjte från Tandläkarhögskolan för snart 13 år sedan inleddes en process som idag lett fram till att en återbegravning kan ske, där syftet är att återbegrava de käkben som tagits från Vila Kapell, tillsammans med resten av kvarlevorna från Vila Kapell, som idag ligger begravda på Gamla Kyrknäset.

Återbegravningen skall genomföras av berörda samer, i samarbete med Vadtejen Saemiej Sïjte och Tärna Församling.

Informationsmötet sker fredagen den 21 augusti, kl. 13.00, på Gamla Kyrknäset, och bland annat Västerbottens Museum kommer att närvara. Mötesdeltagare uppmanas att medtaga fika.

Ingen föranmälan krävs, men för mer information om både återbegravningen och mötet kan man kontakta Vadtejen Saemiej Sïjte på vadtejen@gmail.com.

Datum för återbegravningen är planerad till söndagen den 20 september 2020, kl. 13.00, men vid stängda gränser, eller liknande restriktioner, pga Covid-19 så flyttas ceremonin till sommaren 2021.

Föreläsningar i Corona-tider

Under juni månad erbjuder Lïksjuon Kommuvdna, i samarbete med Suarsán Tjeälddie, Luspie, Aarborten Tjïelte och Medborgarskolan samiska föreläsningar om traditionell växtanvändning i Sápmi, koltkunskap och språkåtertagande.

Det vill vi givetvis tipsa om. Är ni intresserade av att delta, anmäl er till någon av de olika samordnarna – i Lycksele är det Veronica Labba, som ni når på veronica.labba@lycksele.se.

Image may contain: 3 people