Buerie båeteme mijjen orre gaskevïerme-låhkose!

DSC_0012 3

Välkomna till vår nya hemsida!

Vi i Lycksele Sameförening har funnits i 25 år, och tillsammans har vi tillvaratagit och lyft fram Lycksele och Ume Lappmarks kulturella arv till både svenskar och samer runt om i landet.

DSC_0213 4På den här sidan kommer ni att kunna hitta kontaktuppgifter till oss i föreningen, information om oss samer, och framför allt utförlig information om våra evenemang som vi har under året. På sidan Biejvieh! hittar ni årets program till våra samiska kulturdagar, och under Noereh! hittar ni information om hur ni som är yngre samer kan komma i kontakt med andra samiska ungdomar för att delta i olika aktiviteter och workshops under året.